Neler yaparız ?

Tasarım ve uygulama yaptığımız işleri aşağıda bulabilirsiniz.
Logo
Logolar firmanızın imzasını oluşturur. Alanınızı, yaptıklarınızı, firmanızı yansıtacak sade logo ve amblem çalışmalarr yaparız.
Kurumsal kimlik çalışmaları
Kurumsal Kimlik Çalışması ile markanız akılda kalıcı, profesyonel bir hale getirerek firmanızın imajı günlenir. Detaylandırılmış kurumsal kimlik çalışması hizmetleriyle firmana kalıcı katkı sağlarız.
Katalog tasarımı
Ürün satışı ve firma tanıtımı için pek çok amaçlı kataloglar işimizi somut olarak gösterebilmemizi sağlar. Firma prestiji, amacına uygunluk, anlaşılır olmak ve görsel açıdan etkili sonuçlar oluşturan kataloglar üretiriz.
Afiş, broşür, etiketler, menüler
Fuar, kısa dönemli programlar ve marka kalıcılığı için dönemsel ve düzenli reklam faliyetleri arasında önemli bir yere sahiptir. Amacına yönelik basılı mecralar tasarlar ve sunarız.
Web sayfası tasarımı
Web sitesi firmaların imajı haline gelmiştir. Kurumsallaşma ya da markalaşma yolunda atılacak adımlardan en önemliside web sitesidir. Sizde internette yer edinebilmek istiyorsanız kurumsal web siteleri tasarım ve uyguluyoruz.
Fotoğraf
Gerek basılı mecralar gerekse diğer interaktif uygulamalar için doğru, kaliteli fotoğraf büyük öneme sahiptir. Çalışmayı bir paket olarak özel fotoğraf çekimiyle birlikte kurgular tüm aşamalardan geçirerek tasarlar ve uygularız.
Açık hava reklamcılığı
Hiçbir güç harcamadan maruz kalınan tek reklam mecrası açıkhava
reklamcılığıdır diyebilriz. Bu tür uygulamalar için grafik tasarımlar yaparız.
Matbaa baskı çözümleri
Size tüm aşamalarıyla hizmet verebilmek için tasarladığımz işlerin basım sürecinide matbaa hizmetleriyle sağlıyoruz.
Özel tasarlanmış dijital tablolar
Sanat galerisi dijital çalışmalar bölümünde görselliği tamamlayıcı ve mekanlara anlam katan resim çalışmalarını özel, orjinal tasarımlar olarak istediğiniz boyutlarda tuvale baskı yaparız.

Üretilen işlerin ortak yönleri

Firma prestijini artıran kaliteli, özgün, fark yaratan çalışmalar olmalarıdır.
Yaratıcı ve Yapıcı Fikirler
Bir tasarımcının en önemli özelliği anlattığı ürün ya da hizmeti etkili ve akılda kalıcı ve estetik bir şekilde tanıtabilmesidir. Bu çarpıcı bir slogan, dikkat çeken bir uygulama ya da beklenmedik bir sunumla tüketicide akılda kalıcı bir sonuç sağlar. Sizin için yaratıcı ve katkı sağlayıcı yapıcı fikirler üretmek için çalışırız.
Planlama ve Uygulama Süreci
Bir alanda ürün ya da hizmetlerinizin eksiksiz anlatılması sistemli, akılda kalıcı tanıtım faaliyetleri ile sağlanabilir. Üretilecek işi yaratıcı fikir süzgecinden geçirip yapıcı kaliteli işler üretmeyi hedefler en iyi şekilde uygular ve sunarız.
Hayata Geçirme ve Sonuç
Bir fikir ne kadar kalıcı düşünceler yaratsada doğru bir şekilde uygulanıp somutlaştırılmazsa önemini kaybedecektir. Doğru bir uygulama için en doğru malzemeyi, en uygun şartlarda çözüm ve önerilerle hayata geçirmek için çalışırız. Değer katmayı amaçlarız.

Reklamın gücü

Teknolojideki hızlı gelişmeler, dijital yayınlardaki sürekli devinim, internet kullanıcı sayısındaki artış ile dünya çapında grafik tasarımın geldiği nokta herkes için yadsınamayacak bir gerçektir. Zamanın çok hızlı aktığı modern çağda emek, zaman ve para harcadığımız işlerin karşılığını bulmak için reklam faliyetlerine yönelmek büyük katkı sağlayarak ulaşmak istediğimiz hedeflere daha çabuk ulaşmanızı imkan tanıyacaktır.

Görsel sanatların ortak ilke ve elemanlarının kullanıldığı her türlü tasarım dökümanını, istediğiniz amaca ulaşmak için tarafınıza sunabiliriz.

Çalışma örnekleri

Tasarım, fotoğraf, matbaa basımı ile tüm uygulamaları bize ait iş örneklerinin bir kısmını sitemizde bulabilirsiniz.
Avenida Sandalye Katalog 2019
Avenida Sandalye Katalog 2019
Katalog, Matbaa